TWOJE KSIĘGI

W

DOBRYCH RĘKACH

 

TEL. 600 294 752

 

Potrzebujesz księgowej?

Sprawdzone rozwiązania dla Twojego biznesu!

Jesteśmy licencjonowanym biurem rachunkowym zajmującym się prowadzeniem dokumentacji księgowej, sporządzaniem sprawozdań dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, GUS, banków. Jednocześnie zajmujemy się kompleksową obsługą kadr i płac.


 Usługi

 

Oferujemy Państwu następujący zakres usług:

• prowadzenie ksiąg handlowych
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów
• ryczałt i karta podatkowa
• rozliczania podatku VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych
• rozliczenia roczne
• sporządzanie list płac
• rozliczenia z ZUS
• sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
• prowadzenie akt pracowniczych
• pisanie regulaminów pracy, płacy, wynagrodzeń, polityki rachunkowości i innych
• konsultacje i doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej przez Państwo działalności
• inne usługi ustalane indywidualnie z Klientem